Profil firmy

ŠMEK s.r.o. bola založená 1. 11. 1999 ako súkromná spoločnosť, ktorá prevzala výrobný program zo spoločnosti VS Komponenty a.s. ako súčasť dlhodobej tradície výroby automatových dielcov vo Vlkanovských strojárňach vo Vlkanovej.

pohľad

Firma sa zaoberá stredne sériovou výrobou súčiastok technológiou trieskového obrábania na jednovretenových sústružníckych automatoch s automatizovaným podávaním a upínaním tyčového materiálu, obrábaním výkovkov a odliatkov na kusových CNC sústruhoch. V prípade potreby sú na súčiastkach vykonávané dokončovacie operácie za účelom získania špeciálnych tvarov, kvality povrchu, či iných vlastností požadovaných zákazníkom (brúsenie, vŕtanie, frézovanie špeciálnych tvarov, valcovanie závitov a pod.).

V kooperácii firma bežne zabezpečuje povrchovú úpravu dielcov ako zinkovanie, fosfátovanie, niklovanie, chrómovanie, ako aj všetky druhy tepelného spracovania.

V súčasnosti firma dodáva svoje výrobky hlavne pre prvovýrobu a väčších odberateľov náhradných dielcov so zameraním na hydrauliku, vzduchotechniku, poľnohospodárske, stavebné stroje a automobilový priemysel. Zákazníci sú hlavne zahraničný odberatelia.

V roku 2008 naša spoločnosť v spolupráci s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania nakúpila novú technológiu a tým doplnila strojný park o ďalšie dva CNC sústruhy.

Firma hľadá obchodných partnerov za účelom zvýšenia a stabilizovania objemu vlastnej zákazkovej náplne ako aj partnerov na kooperáciu vo výrobách, na ktoré nemá technologické možnosti (výroba ozubených kolies, brúsenie na plocho, brúsenie medzi hrotmi a pod.).